Stuff that comes in handy when installing emacs.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Hugo Thunnissen 69513183bb Add desktop file for xorg bug 3 år sedan
emacs24.desktop Add desktop file for xorg bug 3 år sedan