Stuff that comes in handy when installing emacs.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Hugo Thunnissen 69513183bb Add desktop file for xorg bug 3 lat temu
emacs24.desktop Add desktop file for xorg bug 3 lat temu